Vitajte na stránkach cirkevného zboru Soli Deo Gloria Žilina
Náš zbor je spoločenstvom ľudí, ktorých cieľom je osláviť Boha, ktorý nám je zjavený v Biblii, spoločným uctievaním, prinášaním evanjelia dospelým aj deťom, budovaním veriacich a pomocou núdznym. Hlavným zámerom cirkevného zboru je prehlasovať posolstvo Biblie o osobe a diele Pána Ježiša Krista, ktorý nás svojou smrťou zmieril s Bohom a zdarma ponúka odpustenie hriechov a večný život každému, kto v pokání a viere príde k Nemu. Cirkevný zbor vyznáva veľké biblické doktríny protestantskej reformácie, niekedy označované ako doktríny milosti, tak ako sú vyjadrené v 2. Londýnskom baptistickom vyznaní viery z roku 1689.

Našou túžbou je, aby ste prijali mnoho Božieho požehnania cez kázne, knihy a články na našich stránkach a budeme radi, keď Vás budeme môcť spoznať aj osobne.

Oznamy

● Bohoslužby:
Nedeľa o 10:30
● Modlitebné stretnutie:
Streda o 19:00
● Nedeľná škola pre deti:
Nedeľa o 9:00

Na youtube


Ďalšie kázne sú na youtube

Najnovší článok


Keď sa evanjelikálne cirkevné zbory začnú podobať na kulty

Spevník


Zoznam piesní, ktoré žehnali Kristovu cirkev storočiami až doposiaľ. Pri jeho zostavovaní bol dôraz na bibliu.

Denné zamyslenia


Koncipované v línii osvedčeného evanjelikálneho a historického kresťanského výkladu Písma. Sú prebrané z Biblických poznámok milovaným.
©2019 Soli Deo Gloria