Vitajte na stránkach cirkevného zboru Soli Deo Gloria Žilina
Náš zbor je spoločenstvom ľudí, ktorých cieľom je osláviť Boha, ktorý nám je zjavený v Biblii, spoločným uctievaním, prinášaním evanjelia dospelým aj deťom, budovaním veriacich a pomocou núdznym. Hlavným zámerom cirkevného zboru je prehlasovať posolstvo Biblie o osobe a diele Pána Ježiša Krista, ktorý nás svojou smrťou zmieril s Bohom a zdarma ponúka odpustenie hriechov a večný život každému, kto v pokání a viere príde k Nemu. Cirkevný zbor vyznáva veľké biblické doktríny protestantskej reformácie, niekedy označované ako doktríny milosti, tak ako sú vyjadrené v 2. Londýnskom baptistickom vyznaní viery z roku 1689.

Našou túžbou je, aby ste prijali mnoho Božieho požehnania cez kázne, knihy a články na našich stránkach a budeme radi, keď Vás budeme môcť spoznať aj osobne.

Oznamy

● Bohoslužby:
Nedeľa o 10:30
● Modlitebné stretnutie:
Streda o 19:00
● Nedeľná škola pre deti:
Nedeľa o 9:00

Posledná kázeň


List Jakuba 23 - Pozemská múdrosť a múdrosť z hora
Jak 3,14-18

Najnovší článok


Predsavzatia Jonathana Edwardsa

Spevník


Zoznam piesní, ktoré žehnali Kristovu cirkev storočiami až doposiaľ. Pri jeho zostavovaní bol dôraz na bibliu.

Denné zamyslenia


Koncipované v línii osvedčeného evanjelikálneho a historického kresťanského výkladu Písma. Sú prebrané z Biblických poznámok milovaným.
©2019 Soli Deo Gloria